kleuters inschrijven

Inschrijving nieuwe kleuters:

Vanaf 6 maart start de vrije inschrijvingsperiode voor:

 • kleuters van het geboortejaar 2015;
 • kleuters voor het volgende schooljaar

Vanaf 13 februari start de voorrangsperiode voor dezelfde kleuters (geboortejaar 2015 / starten in het volgende schooljaar) die

 • reeds een broertje of zusje op onze school hebben;
 • kind zijn van personeel van 'de beverburcht' of 'de boomgaard'

Is mijn kleuter klaar voor de kleuterschool??  Klik hier voor 'Startertips voor de ouders'

Kijkdagen:

Wilt u eens samen met uw kleuter komen kijken naar het klasje van de 2.5-jarigen? Dan vindt u hieronder de data voor deze kijk-momenten:

 • donderdag 19 oktober van 10.45 tot 11.45 uur in alle vestigingen
 • donderdag 14 december van 10.45 tot 11.45 uur in alle vestigingen
 • donderdag 8 februari 2018 van 10.45 tot 11.45 uur in alle vestigingen
 • donderdag 22 maart 2018 van 10.45 tot 11.45 uur in alle vestigingen
 • donderdag 3 mei 2018 van 10.45 tot 11.45 uur in alle vestigingen

Instapvoorwaarden:

 • De leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt hebben op 7 instapdata:
  • 1 september
  • de eerste dag na de herfstvakantie
  • de eerste dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de eerste dag na de krokusvakantie
  • de eerste dag na de paasvakantie
  • de eerste dag na Hemelvaartdag
 • Tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren kunnen zich inschrijven op hetzelfde moment als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het daaropvolgende schooljaar in. Concreet betekent dit dat vanaf 6 maart alle kleuters geboren in het jaar 2014 zich mogen inschrijven zolang de maximumcapaciteit niet bereikt werd.

 

Inschrijven:

 • Maximumcapaciteit: 23 leerlingen per klas en 46 per geboortejaar voor de Eerste Straat; 40 per geboortejaar voor Wurfeld en 17 per geboortejaar voor de Oude Ophoverbaan.
 • Voor een inschrijving maakt u een afspraak met het secretariaat op het nummer 089 56 71 66
 • Bij het inschrijven dient u een officieel document voor te leggen, dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.